עובדים גם במדינות צפון קרוליינה

המטה PRIMESTATE
127 Grand Avenue
Coral Gables, FL 33133

המשרד בניו יורק
Rockefeller Center
1180 Avenue of the America’s 8th Floor
New York, New York 10036

טלפון: (305)-595-9595 או בפריסה ארצית ושיחה חינם 1-800-211-0434

פקס: (305)-448-8181

דואר אלקטרוני: info@primestateadjusters.com